Valg til forældrebestyrelse og generalforsamling i Møllehusets Venner

Valg til forældrebestyrelse og generalforsamling i Møllehusets Venner

03-06-2024, 02:15 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Pia

Den aldersintegrerede daginstitution Møllehuset afholder forældremøde med valg til bestyrelse

tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 18.00.

Fra 17.00-18.00 vil der være forældremøde, hvor de kommende grupper vil fortælle om det kommende års aktiviteter.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet
4. Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i
hænde en uge før generalforsamlingen.
5. Valg til bestyrelsen
6. Evt.
Efter Møllehusets valg til forældrebestyrelsen afholder
”Møllehusets venner” deres ordinære generalforsamling.

Venligst forældrebestyrelsen i Møllehuset

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies