Varde byråd fremmer vækst og velfærd gennem bred aftale..

Varde byråd fremmer vækst og velfærd gennem bred aftale..

21-09-2014, 08:14 - Horne

Forfatter: News

Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 - KLIK HER::

 

 

 

Flere nye borgere og erhvervsdrivende står højt på byrådets ønskeliste. Derfor

prioriterer partierne i byrådet at styrke kerneområder som erhvervsservice,

arbejdsmarked, skoler og daginstitutioner samt ældrepleje i budgetaftalen.

Varde Kommune har på det seneste oplevet vækst i indbyggertallet og en markant bedre

erhvervsservice. Det er gode resultater som disse, partierne i byrådet netop har besluttet sig for at bygge videre på i de kommende år.

Budgettet for 2015-2018 skal i vid udstrækning geare de eksisterende ressourcer og succeser, og få de gode resultater til at brede sig som ringe i vandet.

Væksten skal bygge på et samspil mellem gode rammer for erhvervslivets udvikling og det gode liv.

Med andre ord er partierne i byrådet enige om, at kerneområder som skoler og daginstitutioner, ældrepleje og beskæftigelsesindsats skal styrkes.

Flere unge på arbejdsmarkedet

Politikerne lægger i budgettet særligt vægt på indsatsen med at hjælpe flere unge over 18 år væk fra kontanthjælp og ud på arbejdsmarkedet.

Indsatsen styrkes både i forhold til beskæftigelsesområdet og i forhold til erhvervsskolereformen, hvor sidstnævnte skal hjælpe flest muligt unge gennem en erhvervsuddannelse. Målet er, at alle unge har tilknytning til en uddannelse eller en arbejdsplads, og at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, da virksomhederne særligt efterspørger netop disse kompetencer.

Reformen på beskæftigelsesområdet indebærer desuden mange nye tiltag i forhold til ledige borgere. Partierne bag budgettet har derfor besluttet, at der skal laves en analyse af beskæftigelsesområdet for at lokalisere de områder, hvor det er muligt at forbedre og effektivisere.

Ældreplejen skal styrkes

I forhold til ældreområdet har der i 2014 været stigende udfordringer med at levere de ønskede ydelser på ældreområdet. Budgetaftalen lægger derfor op til, at området udover ældrepuljen og

sundhedspuljen får yderligere 5,2 millioner kroner, der med flere varme hænder skal sikre, at kommunens ældre borgere fortsat får en værdig pleje.

En bred aftale er et godt fundament

Borgmester Erik Buhl (V) er glad for, at det er lykkes at lave en bred aftale med opbakning fra samtlige partier i byrådet.

- Vi har lavet en aftale, der er baseret på en vækstdagsorden og økonomisk ansvarlighed. Med fuld opbakning til aftalen har vi nu et solidt fundament for det politiske arbejde i de kommende år, siger Erik Buhl.

Viceborgmester Peder Foldager (V) er også godt tilfreds med grundlaget, der nu skal realiseres.

- Det er vigtig, at aftalen giver nogle tydelige aftryk i forhold til forsat erhvervsudvikling, bosætning og vækst i både byerne og på landet, som samtidig skaber arbejdspladser, siger Peder Foldager.

Det mener partierne om den nye aftale:

Holger Grumme Nielsen (B):

- Det er afgørende for hele Varde Kommune, at der over de næste år satses markant på byudviklingsplaner og by-forskønnelse med det sigte at skabe mere attraktive byer og landsbyer.

Kjeld Anker Espersen (A):

At Varde Kommune er et godt sted at leve og bo hele livet, ligger os meget på sinde. Derfor glæder jeg mig ekstra over, at ældreområdet er prioriteret højt i budgetforhandlingerne med penge til omstilling og i særlig grad den ekstra pulje, der skal sikre rammerne for den gode ældrepleje.

Erhardt Jull (C):

På seniorernes vegne og som forslagsstiller til den ekstra pulje, der skal sikre rammerne for en god ældrepleje, er jeg meget tilfreds med prioriteringen i aftalen.

Arne Linding Callesen (Ø):

Det er vigtigt, at vi møder borgerne i øjenhøjde og på et ligeværdigt grundlag. Derfor er jeg meget tilfreds med, at der nu udvikles en borgerrådgiver-model, som det kendes fra andre kommuner.

Julie Gottschalk (O):

For os er det rigtig vigtigt at sikre de danske arbejdspladser. Derfor er vi især glade for arbejdsklausulerne, som vi markerede os stærkt på i valgkampen.

https://www.facebook.com/tistrupnews.tistrup

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies