Tistrup Vandværk ønsker fusion med Ølgod Vandværk

Tistrup Vandværk ønsker fusion med Ølgod Vandværk

26-05-2022, 07:35 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Henry

Tistrup Vandværk ønsker fusion med Ølgod Vandværk

Vandværk: Bestyrelsen hos Tistrup Vandværk stiller forslag om fusion med Ølgod Vandværk på den kommende generalforsamling.

Bestyrelsen håber på stort fremmøde og opbakning til forslaget.

Læs hvorfor...

Tistrup: Den administrative byrde er blevet for tung, og bestyrelsen hos Tistrup

Vandværk stiller derfor forslag om fusion med Ølgod Vandværk på generalforsamlingen den 31. maj.

Det sikrer også rent drikkevand til lavere priser i fremtiden, forklarer formand for vandværket, Knud Teglgaard.

- Nøgleordet er rettidig omhu.

Vi har tre boringer, hvoraf den ene kun bruges delvist, da der er konstateret en for høj koncentration af DMS

 ((N,N- Dimethylsulfamid), som er et nedbrydningsprodukt af stofferne Tolyfluanid og Dichlofluanid.

Stofferne har været anvend i pesticider og i træbeskyttelse, men været forbudt siden 2007, red.),

indleder formanden og fortsætter:

- Vi ved ikke, hvor stoffet stammer fra, men vi ønsker at foretage en ny boring nord for kirken, hvor vi går 150 meter ned i stedet for de 100, som gælder for de øvrige boringer.

Der er aktuelt ingen risiko ved at drikke vandet, men vi ønsker at sikre forsyningen af rent drikkevand i fremtiden.

Knud Teglgaard forklarer, at arbejdsbyrden for bestyrelsen er stigende, og at det gælder for små vandværker generelt, at det ikke længere er en holdbar størrelse.

Derfor har bestyrelsen arbejdet på en løsning - værket har siden 2014 købt serviceydelser hos Din Forsyning.

- Samarbejdet har fungeret godt, og Din Forsyning ville nemt kunne overtage Tistrup Vandværk. Fusion med Ølgod Vandværk er alligevel vores forslag, for det er modsat Din Forsyning forbrugerejet ligesom os, og Ølgod Vandværk kan løse de problemer, vi står overfor. Ølgod Vandværk er i stand til at levere rent drikkevand billigere, end vi selv og Din Forsyning er i stand til.

Knud Teglgaard forklarer, at uanset om man fortsætter selvstændigt, så er der en nødvendig investering på omkring to millioner til den nye boring og effektiviseringer, som vil resultere i en prisstigning de næste tre år, hvorefter prisen vil falde til under det niveau, forbrugerne kender i dag.

- Ved et forbrug på 110 kubikmeter vand om året vil stigningen være på omkring

900 kroner hvert år de næste tre år. Herefter vil forbrugerne opleve en pæn

Lars Lindblad opsummerer:

Vi mister vores selvstændighed, men vi er stadig en del af et forbrugerejet vandværk.

Vi får en professionel drift og sikrer forsyningen af billigere drikkevand i fremtiden.

Derfor er vores forslag til generalforsamlingen, at vi fusionerer med

Ølgod Vandværk. Det vil i så fald så ske pr. 1. januar 2023.

Formanden pointerer, at driften af Tistrup Vandværk hidtil har været upåklagelig, og at økonomien er god.

- Vi har de seneste år kørt med lavere priser, fordi vi ikke må have for mange penge i kassen.

 Ønsket om fusion skyldes alene rettidig omhu - forsyningssikkerhed og lavere priser i fremtiden.

På vegne af Tistrup mediehus

Billedtekst: Formand for Tistrup Vandværk, Knud Teglgaard og sekretær Lars

Lindblad samt den øvrige bestyrelse anbefaler en fusion med Ølgod Vandværk på

den kommende generalforsamling. Foto: Henrik Cramon

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies