Marie og Kirstine Kristensens Fond.

Marie og Kirstine Kristensens Fond.

05-04-2018, 10:05

Forfatter: Henry

”Marie og Kirstine Kristensens Fond.

I fonden er der et antal legatportioner ledige til uddeling i starten af juni måned.

Ansøgere skal være uddannelsessøgende børn, hvis forældre er bosiddende i Tistrup Sogn, eller økonomisk betrængte landmænd bosiddende i Tistrup Sogn.

Ansøgning skal inden 18. maj 2018 være indgivet skriftligt til undertegnede advokatfirma.

Ansøgere bedes oplyse kontonummer til brug for eventuel uddeling af legat.

På vegne af fondsbestyrelsen:

Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S, Jernbanegade 37, 6870 Ølgod, post@advopartner.dk

 

 

Med venlig hilsen

 

Ulla Bredtoft

Advokatsekretær

Direkte tlf.: 75 24 72 91

 

Advokaterne

Graven Nielsen & Kokkenborg A/S

Jernbanegade 37

6870 Ølgod

Tlf. 75 24 46 00