Forældremøde Møllehuset

Forældremøde Møllehuset

30-05-2023, 05:47 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus -Henry

FORÆLDREMØDE MED VALG TIL BESTYRELSE.

 Den aldersintegrerede daginstitution Møllehuset afholder

forældremøde med valg til bestyrelsen i Møllehuset onsdag d. 14.

juni 2023 kl. 19.00

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskabet

4. Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i

hænde en uge før generalforsamlingen.

5. Valg til bestyrelsen

6. Evt.

Når valget til bestyrelsen er foretaget, vil Kim sige et par ord om

hans nye rolle som leder af Møllehuset og hans fremtidige

overvejelser i den forbindelse.

 

Efter Møllehusets forældremøde med valg til bestyrelsen afholder

”Møllehusets venner” deres ordinære generalforsamling.

 Venligst forældrebestyrelsen i Møllehuset

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies