Varde Kommune griber regeringens tilbud om nye turismeanlæg i kystzoner

Varde Kommune griber regeringens tilbud om nye turismeanlæg i kystzoner

09-10-2014, 11:33 - Horne

Forfatter: News

Med underskrift af hele tre ministre har kommunerne sammen med erhvervslivet fået muligheden for prøve nye ideer af indenfor strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen.

Der er tale om en forsøgsordning gældende for hele landet, hvor der gives tilladelse til i alt 10 projekter, der skal sikre udviklingen af kyst- og naturturismen, og dermed tiltrække flere udenlandske turister.

-       Ballet er åbnet og konkurrencen bliver enorm, fortæller Borgmester Erik Buhl, der er bekendt med, at de fleste kommuner langs den jyske vestkyst og langs kysten i det øvrige land, er i gang med at udarbejde konkrete forslag. Derfor skal ideerne være banebrydende, ligesom potentialet for nye arbejdspladser skal være stort og realistisk, fortsætter borgmesteren. Derfor er det vigtigt, at vi får taget alle gode ideer i betragtning, således at mindst én af de 10 forsøgsprojekter lander i Varde Kommune, slutter borgmesteren af.

Som et led i Partnerskab for Vestkystturisme samarbejder Varde Kommune med de 10 øvrige kommuner om én samlet plan for den jyske vestkyst, således at det bliver muligt at skabe attraktive oplevelser på strandene på de 11 udvalgte særlige feriesteder – der for Varde kommune er Blåvand og Vejers.

Der er krav til, at forsøgsprojekterne skal være bæredygtige, arkitektonisk indpasset og opført under særlig hensyn til den omkringliggende natur- og landskab.

-       Udvalgsformand for Plan og Teknik Preben Friis-Hauge, ser også store perspektiver i forsøgsordningen, og har allerede anmodet forvaltningen om at sondere potentielle placeringer, hvor der skabes mulighed for en turistmæssig nyskabelse i verdensklasse med respekt for naturen og det æstetiske indtryk. Museumscenter Blåvand ved Tirpitz bunkeren er et rigtigt godt eksempel på et fantastisk oplevelsestilbud, der integreres i den omkringliggende natur på fornemste vis, fortæller Preben Friis-Hauge.

Det er udarbejdet en vejledning om forsøgsordningen for kyst- og naturturisme, der kan hentes på dette link. http://naturstyrelsen.dk/media/nst/11745254/vejledning_til_ans_gning_om_fors_gsordningen_for_kyst-_og_naturturisme.pdf

Forslag til nye turismeanlæg kan sendes til Plan- og byggechef Ivar Sande på mail ivsa@varde.dk

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies