Varde Kommune er fortsat i top-30

Varde Kommune er fortsat i top-30

04-09-2015, 05:26

Forfatter: Tistrupnews - RSS

Varde Kommune er fortsat i top-30

 

I en ny måling fra DI er Varde Kommune blandt den bedste tredjedel til at skabe gode forhold for det lokale erhvervsliv. Men målingen peger også på udfordringer omkring infrastrukturen. I næste uge tager borgmester Erik Buhl til København for at tale med ministeren for området.

 

ERHVERVSKLIMA

 

En ny måling fra DI (Dansk Industri) placerer Varde Kommune blandt den bedste tredjedel af landets kommuner. I målingen vurderes kommunerne på, hvor attraktivt det er at drive, udvikle og placere virksomheder de forskellige steder i landet.

 

Siden Varde Kommune blev årets højdespringer i den tilsvarende måling sidste år, er der lavet flere nye tiltag for at forbedre forholdene yderligere for det lokale erhvervsliv. Blandt andet via ordninger med faste kontaktpersoner og øgede bevillinger til erhvervsservice og iværksætterindsats til gavn for nye virksomheder.

 

I en brugertilfredshedsundersøgelse omkring sagsbehandlingen i Varde Kommune svarer 92 % af de adspurgte virksomheder, at de er overvejende tilfredse eller meget tilfredse med sagsforløbet af deres ansøgning.

 

I årets måling er Varde Kommune nummer 27 og klarer sig blandt andet godt på områderne: velfærdsservice, den kommunale sagsbehandling og dialogen med det lokale erhvervsliv.

 

Infrastruktur er en udfordring

I målingen fra DI peges der på, at Varde Kommune er udfordret på områderne transport og infrastruktur, samt adgang til kvalificeret arbejdskraft. I Varde Kommune er de geografiske afstande store, og enkelte vejstrækninger er belastet af tæt trafik. Derfor har Byrådet også besluttet at arbejde for en udvidelse af hovedvej 11 fra Korskro til Varde. Vejstrækningen er statsvej, og det er dermed Folketinget, der skal bevilge en udvidelse.

 

I næste uger tager borgmester Erik Buhl til København for at mødes med transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt:

 

”Jeg vil fortælle ministeren, at infrastrukturen er vigtig i vores arbejde for vækst i Varde Kommune,” siger Erik Buhl: ”Vi er blandt landets mest besøgte turismekommuner, og derfor skal vi selvfølgelig også sikre, at turisterne kan komme frem. Og på samme måde er infrastrukturen afgørende for vores produktions­virksomheder og andre erhverv,” siger borgmesteren og peger på, at netop strækningen på hovedvej 11 er nødvendig at udvide:

 

”I prognoserne kan vi se, at trafikken i de kommende år fortsat vil øges, og derfor skal vi gøre noget nu, så vores veje også kan klare fremtidens trafik.”

Foruden mødet med transport- og bygningsministeren mødes borgmester Erik Buhl med ordførere og repræsentanter fra DI og de politiske partier på Christiansborg.

 

Om målingen fra DI siger Finn Christensen, der er formand for ProVardes bestyrelse:

”Når vi læser ned i DI’s måling, så ser vi, at vi går frem på fire væsentlige kriterier, nemlig hurtig sagsbehandling i miljøsager og byggesager, ligesom vi går frem i vurderingen af kommunens udbudsproces over for private leverandører og dialogen mellem erhvervslivet og kommunens medarbejdere. Det har stor betydning,” siger Finn Christensen.

 

Ulla Adolf er næstformand i DI Sydvestjylland, og hun anerkender Varde Kommunes indsats for de lokale virksomheder: ”I DI har vi en stærk dialog med Varde Kommunen og glæder os over de tiltag, kommunen har taget, for eksempel i forhold til udbudsprocesser over for private leverandører,” siger Ulla Adolf.

 

Borgmester Erik Buhl vil fortsætte dialogen med de lokale erhverv:

”Når vi læser undersøgelsen, så får Varde Kommune anerkendelse for mange af vores tiltag, men vi får også øje på indsatsområder, hvor vi kan gøre det endnu mere. Det synes jeg er vigtigt at erkende, og derfor vil vi også fortsætte dialogen med virksomhederne, så vi sammen kan udvikle et stærkt erhvervsklima i Varde Kommune,” siger borgmester Erik Buhl.

 

FAKTA

I målingen fra DI (Dansk Industri) fokuseres der på erhvervsvilkårene i 96 af landets kommuner, hvor lokale virksomheder har vurderet erhvervsklimaet i deres kommune.

 

Varde Kommune blev årets højdespringer i DI’s tilsvarende måling sidste år og har siden indført nye erhvervstiltag, heriblandt:

- Virksomhedsbesøg

- Tilbud til virksomheder om en fast kontaktperson i kommunen

- Øget bevilling til ordninger for iværksættere

- Støtte til arbejdet med udviklingsplaner i byer med flere end 1.000 indbyggere

- Gennemført erhvervskonference for lokale virksomheder

- Hurtigere sagsbehandlingstider ved erhvervsbyggesager

- Fokus på infrastruktur og mulig udbygning af hovedvej 11

- Bosætningsindsats og branding af kommunens vision, Vi i Naturen

- Fokus på uddannelsesområdet med læringscamps og erhvervsskoleprojekter

- Jobcenteret understøtter virksomhedernes rekruttering af arbejdskraft

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies