Uddeling af Hodde  – Tistrup Prisen  2018.

Uddeling af Hodde – Tistrup Prisen 2018.

03-02-2018, 09:54 - Hodde-Tistrup

Forfatter: Henry

    Uddeling af Hodde  – Tistrup Prisen  2018. 

Bestyrelsen for Hodde – Tistrup Hallen vil igen i år uddele Hodde – Tistrup Prisen.

Personer, foreninger, hold eller udvalg, kort sagt alle som har ydet en ekstra indsats i området, og er med til at skabe aktivitet, udvikling og glæde i Hodde – Tistrup området kan indstilles til Prisen.

Alle (borgere i området, klubber, foreninger, udvalg) kan indstille emner til Prisen ved at indsende forslag til Hodde – Tistrup hallens bestyrelse.

 Bestyrelsen vil på sædvanligvis foretage udvælgelsen.

Overrækkelsen vil som tidligere, foregå i forbindelse med gymnastikopvisningen, som afholdes i Hodde – Tistrup Hallen den 4. marts 2018.

Vi håber, at I igen i år vil være med på ideen og udpege nogle værdige kandidater blandt de mange ildsjæle i området.

Forslagene skal afleveres til halbestyrer Torben Haahr eller indsendes på e-mail: post@hthallen.dk senest den 17. februar 2018.

Vi ser frem til mange gode forslag og I er velkomne til at kontakte, formand Bjørn Jønsson 51615321 eller Torben Haahr, tlf. 20226862, såfremt der skulle være spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Hodde – Tistrup Hallen


På bestyrelsens vegne

Kenneth Skov-Pedersen
Sekretær