Tistrup Tennisklub

Tistrup Tennisklub

14-09-2020, 01:29

Forfatter: Tistrup Mediehus - Henry

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 i Hodde/Tistrup Hallen

           Tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.00

             i henhold til paragraf 5 i vedtægterne.

 

DAGSORDEN:

 1)    Valg af dirigent.

2)    Aflæggelse af formandens beretning.

3)    Forlæggelse af det reviderede regnskab, samt orientering om kontingent for den kommende sæson.

4)    Behandling af bestyrelsens, samt indkomne forslag.

5)     a)     valg af bestyrelse                :                                                                                                              

                                                   

b)    valg af bestyrelsessuppleanter:               

c)     valg af revisor:                                    

d)    valg af revisorsuppleant:                      

 6) Eventuelt

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden

 Henrik Bergstedt

Møllegårdsvej 2, 6862 Tistrup

tlf.nr. 20 74 94 10

 skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen


Efter generalforsamlingen serveres kaffe øl/vand og brød.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies