”Styrket borgerstyret rehabilitering og hjemmepleje”.

”Styrket borgerstyret rehabilitering og hjemmepleje”.

05-01-2021, 02:41

Forfatter: Tistrup Mediehus - Henry

Varde Kommune skærper fokus på borgerens behov i nyt projekt


Varde Kommune har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsens pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Støtten skal bruges i projektet ”Styrket borgerstyret rehabilitering og hjemmepleje”.
I projektet sættes der nye rammer for leveringen af hjemmepleje, rehabilitering og sygepleje til borgere i eget hjem.
Der etableres to forsøgsteams; et med udgangspunkt i en eksisterende hjemmeplejegruppe og et helt nyt tværfagligt team med SOSU-assistenter, terapeuter og sygeplejersker.

I de to teams vil der være særlig fokus på at skabe forandring, der bryder med eksisterende rutiner og kultur med afsæt i at skabe en god relation til borgen, og tage udgangspunkt i deres ønsker og behov.

De to teams vil også være udgangspunkt for at teste nye organiseringsformer med fokus på at borgerne i højere grad skal møde det samme personale, selvledelse og teamets fælles forventninger til, hvad en selvstyrende praksis skal bidrage til og understøtte.

Inspiration fra Holland

Projektet er inspireret af den Hollandske Buurtzorg-model, hvor mindre, selvledende teams der prioriterer den gode relation med borgeren og tager udgangspunkt i borgerens ønsker, har vist sig at danne udgangspunkt for en hjemmeplejemodel der både er effektiv og giver stor tilfredshed for både borgere og medarbejdere.


”Vi er klar over at Buurtzorg-modellen ikke kan kopieres 1:1 til en dansk kontekst, men vi vil gerne afprøve hvad vi kan få ud af at lade os inspirere af nogle af elementerne.
Vi glæder os derfor til at afprøve nye organiseringsformer og tilgange til arbejdet med borgerne.

Håbet at er vi gennem projektet kan udvikle modeller, der både bidrager til mere indflydelse og tilfredshed for borgerne, og større arbejdsglæde blandt medarbejderne” udtaler Ældrechef Thorkild Sloth Pedersen.

Der er derudover også forventninger til at den nye organisering omkring borgerne, vil understøtte at de bliver mere selvhjulpne, hvilket er af stor betydning i en tid hvor vi kan se frem til at vi bliver flere ældre der skal have hjælp.

Forventningen er ikke at modellen, hvis den er en succes, nødvendigvis skal implementeres i hele kommunen.

”Vi er i en situation hvor det generelt er vanskeligt at rekruttere SOSU-personale og vi forventer ikke at det bliver lettere fremadrettet. Men vi tror på at vi har en fordel, hvis vi kan tilbyde forskelligartede arbejdspladser. En højere grad af selvledelse kan for nogen kan være et aktiv, mens andre foretrækker mere traditionelle organisationsformer. Ved at give personalet muligheden for at vælge, tror vi at Varde Kommune står stærkere i rekrutteringen” siger Ældrechef Thorkild Sloth Pedersen.

Fakta

Varde Kommune har fået tildelt 6.561.227 kr. til projektet.

I alt har 31 projekter fået tildelt tilsammen 246 mio. kr. fra puljen.

Projektet starter op første kvartal 2021 og er indtil videre planlagt til at løbe året ud.

 Yderligere oplysninger

 Ældrechef Thorkild Sloth Pedersen, tlf. 30527591, thpe@varde.dk


Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies