Opfølgning Hodde-Tistrup-Vandrestier

Opfølgning Hodde-Tistrup-Vandrestier

01-04-2021, 09:37 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Henry

Hodde-Tistrup-Vandrestier

Opfølgning på projekt Hodde-Tistrup-Vandrestier

Der blev den 24. marts afholdt ”Fyraftensmøde” vedr. vedligehold af Hodde-Tistrup-Vandrestier. Hodde Sogneforening ved Ole Haahr Hansen har påtaget sig ansvaret for at samle en gruppe personer som vil medvirke til at vedligeholde stierne i Hodde(Letbæk) og Tistrup.

Fra Tistrup deltog Jette Lind og Henry Koch, men flere har givet tilsagn om at deltage i opgaven.

Planen som blev vedtaget:

 • Dato - 11.04.2021 Kl.  09.00 til 13.00
 • Mødested - Letbæk ved hytten med start på parkeringspladsen ved ”solcellerne” før vi går ad stien mod Assenbæk
 • Mødested - Tistrup ved parkeringspladsen ved solcellerne før vi går ad stien mod Assenbæk
 • De to grupper mødes ved madpakkehuset i Letbæk
 • Let frokost i hytten ved Letbæk kl. 13.00 - Sogneforeningen arrangerer.
 • Man medbringer selv værktøj efter behov
 • Tilmelding til Henry (kochdiget8@gmail.com) eller Ole (icedanes@hotmail.com)

Opgaver (I melder bare ind med flere)

 • Rengøring af borde/bænke samt selve madpakkehuset
 • Oprydning på stierne af nedfaldne grene etc.
 • Afskæring af grene etc. som hænger ud over stierne
 • Nedskæring af mindre buske & træer langs stierne & letbæk Sø
 • Opgravning af render langs stien ved den gamle Præstegård
 • Udlægning af stabil grus ved ??
 • Nedskæring af grene for bedre udsigt over engen
 • Osv.

Forslag om at der opdeles i 4 grupper. 

 1. En som starter fra Tistrup og arbejder sig med Assenbæk/Letbæk
 2. En som starter i Letbæk og går rundt om søen
 3. En gruppe tager den østlige del af stierne i Letbæk (Mod Krarup)
 4. Den sidste gruppe gør rent i huset & vasker bænke etc.
 5. Når de 2 grupper ved letbæk er færdige her, bevæger de sig mod Tistrup på hver sin side af vejen.

Vi får brug for 4 formænd til de 4 grupper - frivillige melder sig bare ind til Ole/Henry

 Fokus på generel oprydning og med fokus på stierne i første omgang! Så må vi undlade at begynde på broerne i denne omgang, men forhåbentligt kan der samles et par grupper som hen over foråret & sommeren får det fikset.

Hensigten er at der laves 2 årlige vedligeholds dage - forår & efterår

 Økonomi

Både Hodde Sogneforening og Tistrup Erhverv og Borgerforening har givet tilsagn om at give bidrag til mindre forbedringer. Hodde Sogneforening har lovet at sponsere mad & drikke til opstartsdagen.

Sponsorer – virksomheder som private kan støtte projektet ved at støtte med penge til materialer på MobilPay 43851 (Hodde Sogneforening) hvor man skrive "Vedligehold Letbæk" i teksten.

Oplæg til arbejdsplan udleveres på dagen for opstart.

 Tistrup Mediehus på vegne af arbejdsgruppen for vedligeholdelse af Hodde-Tistrup-Vandrestier.

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies