Nyhedsbrev januar 2017

Nyhedsbrev januar 2017

08-01-2017, 11:05

Forfatter: Henry

Nyhedsbrev januar 2017.

LAG Fanø-Varde ønsker hermed aktionsgruppens medlemmer et rigtig godt nytår 2017.

Som formand for LAG Fanø-Varde er det en fornøjelse at følge processen med de mange indstillede projekter, vi i 2015 og 2016 har indstillet til tilsagn.

Mange af projekterne er allerede gennemført, og vi har deltaget i en del indvielser. Det gør vi gerne.

Nu er vi i gang med et nyt år, og har du et projektforslag, som du gerne vil søge LAG midler til, har bestyrelsen fastsat to ansøgningsfrister i 2017.

Den første er lige ved at være på trapperne, nemlig allerede den 17. januar.

Disse ansøgninger behandler bestyrelsen på et møde den 23. februar, hvorefter ansøgere får besked om deres projekt bliver indstillet til tilsagn eller må nøjes med et afslag.

Husk ansøgninger sendes elektronisk via link fra hjemmesiden www.lag-fanoe-varde.dk

og du er altid velkommen til at kontakte vores koordinatorer for hjælp til udfyldelsen.

Den 21. december 2016 modtog vi tilsagn om tilskud til drift- og projektramme 2017 for LAG Fanø-Vardes vedkommende.

Desværre blev de varslede besparelser på godt 30% vedtaget i Regeringen, og det har betydet en væsentlig reduktion i vores midler.

Helt præcist har vi for perioden 1. januar – 31. december 2017 401.628 kr. til drift og administration.

Dette beløb skal anvendes til driftsaftaler med de to kommuner, herunder lønudgifter til koordinatorer, lokaleleje, it, telefoni og almindeligt kontorhold.

Vores driftsmidler er beskåret med ca. 170.000 kr. pr. år, hvilket gør, at vi skal kigge meget nøje på, hvordan vi prioriterer tingene og anvendelse af koordinatorernes tid.

Projektrammen for 2017 til indstilling af projekter til tilskud er ligeledes reduceret med godt og vel 30%.

Det medfører, at vores ramme i alt er på 1.606.515 kr., og det skal ses i forhold til 2016 rammen, som var på i alt 2.284.541 kr..

Der er således ca. 680.000 kr. mindre i puljen.

Derfor kommer bestyrelsen på en tung og vanskelig opgave, når der skal prioriteres blandt de indsendte ansøgninger.

Jeg nævner dette, som formand, blot så medlemmerne også kender de eksakte betingelser for bestyrelsesarbejdet i LAG Fanø-Varde.

Eneste trøst er, at vi deler skæbne med landets øvrige lokale aktionsgrupper.

Den ordinære generalforsamling afholdes i år torsdag den 6. april kl. 19.00, og det foregår på Fanø.

Indkaldelse udsendes i løbet af marts måned med nærmere oplysninger.

Generalforsamlingen er kun for medlemmer. Har du kendskab til interesserede, der endnu ikke har fået sig meldt ind, er det blot at kontakte en af vores koordinatorer for indmeldelse.

Det er ganske gratis, og man får indflydelse på valg til bestyrelsen samt nyhedsbreve og invitationer til medlemsarrangementer i årets løb.

Kontakt koordinator Helle Andersen, Fanø på 7666 0639 eller på mail ha@fanoe.dk eller koordinator Hanne Jespersen, Varde på 7994 7963 eller på mail haje@varde.dk

Bemærk også: Årets sidste ansøgningsfrist er besluttet til den 29. august.

Workshops for nye ansøgere er planlagt til afholdelse i Varde Kommune 7. juni og i Fanø Kommune den 8. juni.

Endnu en gang godt nytår og på gensyn til aktionsgruppens arrangementer i det nye år.

Med venlig hilsen

Arne Haahr Hansen

Formand for aktionsgruppen LAG Fanø-Varde

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies