Ny bestyrelse for Kulturdagene Ølgod

Ny bestyrelse for Kulturdagene Ølgod

07-03-2018, 02:43 - olgodinfo

Forfatter: News/Kulturdagene

Den 21.2.2018 var der generalforsamling i foreningen Kulturdagene Ølgod.

Kulturdagenes bestyrelse har konstitueret sig:
Formand: Rigmor Bek-Pedersen
Sekretær: Anne-Mette Strebel
Kasserer: Eva Holt Johannesen 
Pr ansvarlig: Leila Germandsen (nyvalgt)
Fundraiser:  Else Okkels (nyvalgt)
(Hanne Bech er også fundraiser , men ikke bestyrelsesmedlem)

Efter konstitueringen gik vi i gang med at sortere i de 82 indkomne forslag, der kom frem på idemødet i forbindelse med generalforsamlingen.
Efterfølgende er der kommet flere forslag til arrangementer, vi har ikke nogen deadline, så vi tager alt med i overvejelserne, men vi har besluttet at have en begrænsning på antal i de kommende Kulturdagene. Vi har lovet hinanden ikke at komme over 20 arrangementer. I år vil vi starte Kulturdagene i september og slutte inden december.