Læserbrev: Venstre i Varde Kommune

Læserbrev: Venstre i Varde Kommune

18-11-2017, 07:53 - vardeinfo

Forfatter: News

Regionen – det glemte valg?

Af Preben Friis-Hauge (V), byråds- og regionsrådskandidat, Søndergade 18, 6862 Tistrup

Der er skrevet mangt og meget om regionerne. Ofte er det også skrevet af folk der ikke har sat sig ind i, hvilke opgaver regionerne i realiteten løser. Min opfattelse er, at regioner løser opgaver der ”lokalt” tilgodeser befolkningen i regionens eget område. En opgave der ikke kan styres af fx en professionel bestyrelse fra København. Behandling af grøn stær i Esbjerg eller i Sønderborg? For en person i København, kan det være ligegyldigt. Det er jo afstandsmæssigt bare i Jylland. Vi der bor her – vi kender forskellen.

Jeg arbejder for, at alle har adgang til en læge, og at der er lighed i sundhed. Det vil bla sige, at du skal behandles ligeligt, om du har brækket benet eller om du har ondt i sjælen.

En mindre del – men ikke uvæsentlig del - af regionens opgaver ligger i vækst og udvikling. Der er puljer til styrkelse af erhvervsliv, puljer til kultur og uddannelse. Jeg fokuserer på, at få væksten ud i alle hjørner af regionen.

Sammenhængskraft mellem kommuner og region er vigtig. Der er fælles fordele at hente ved samarbejde, koordination og sammenhæng mellem de to politiske lag.

Endeligt skal vi blive bedre til at give unge bedre vilkår for at komme hurtigere frem med kollektiv trafik til deres uddannelsessteder. Man kunne fx kombinere flextrafik med alm bustrafik. Det ville give god menig.


Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies