KulturSpinderiet - Vardes kreative frirum

KulturSpinderiet - Vardes kreative frirum

12-01-2016, 01:05

Forfatter: TistrupNews - RSS

Svært at huske navnet på et 'kært barn' med mange betegnelser!

Multihus, kulturhus, teaterhus og musik- og teaterhus er ord, der er brugt om Varde Kommunes måske kommende nye facilitet på Kulturspinderiet i Varde! Men uagtet navnet, så har det for de fleste stået klart, at der med initiativet skabes gode tidssvarende rammer til Danmarks største amatørteater 7-kanten, der samtidigt giver masser af muligheder for det øvrige kulturliv i hele kommunen.

KulturSpinderiet blev med indvielsen i oktober 2015 et samlingssted for flere af byens kreative aktører, som i årenes løb var flyttet til området. KulturSpinderiets store potentiale for et kreativt rum, kombineret med 7-kantens sceneværksted på området og ønske om at flytte deres aktiviteter til Varde, var en af de væsentligste årsager til, at Byrådet på budgetseminaret for 2015 besluttede at afsætte 500.000 kroner. Hensigten var at konkretisere idegrundlaget med det mål at samle hele Varde Kommune omkring det nye 'musik- og teaterhus' og søge fonde og puljer til at medfinansiere selve byggeriet.

Det er så her vi står, fortæller udvalgsformand for Kultur- og fritid Lisbet Rosendahl. Vi har gennemført en prækvalifikation og det er 5 kvalificerede virksomheder, der nu skal i gang med at byde på bygningens arkitektoniske ydre udtryk. Det er vigtigt, at den endelige udformning supplerer kulturmiljøet på stedet, men også at det har en vis kant! Det næste skridt vi står overfor er, ifølge udvalgsformanden, at samle interessenterne i hele Varde Kommune omkring dette fantastiske potentiale for eksponering af teater, musik, foredrag og evt. camps af flere forskellige former slutter Lisbet Rosendahl.

Det forberedende og afklarende arbejde med, at kvalificerer grundlaget for et kommende musik- og teaterhus ligger helt i tråd med 7-kantens planer! Formanden Inge Vad Wodskou fortæller, at teaterforeningen på generalforsamlingen i 2014 besluttede, at igangsætte arbejdet med at samle 7-kantens aktiviteter i Varde by - nærmere betegnet den gamle stålværksgrund. Inden 2014 har 7-kanten researchet for andre lokalemuligheder i henholdsvis Varde og Esbjerg Kommune. Det har ikke været muligt at finde andre egnede løsninger. Flytningen af sceneværkstedet fra Grydvad har naturligvis en sammenhæng til den overordnede plan, fortæller formanden. Vi ser meget frem til at blive en vigtig spiller i det nye kreative hus i et tæt samarbejde med de mange andre aktører indenfor kulturlivet, slutter Inge Vad Wodskou.

Torben Lehmann, der er formand for Open Air og nuværende bruger af Smedeværkstedet ser også frem til nye tidssvarende faciliteter. Smedeværkstedet vil med små investeringer fortsat være et godt sted for mindre koncerter, men der er brug for et sted til de større arrangementer, siger Torben Lehmann. Han ser nu frem til, at deltage i den videre projektering, hvor 'huset' skal indrettes og tilpasses både teater, men også de mange andre musikalske aktiviteter.

Musik & billedskolen ser som nærmeste nabo også store potentialer i den nye facilitet. For formanden Lise Hadrup vil det være et stort aktiv for eleverne, at de får muligheden for at udøve deres musiske kompetencer i rammer, i samspil med teaterfolket. Mange af Musik & Billedskolens elever er aktive i kommunens amatørscener - enten som sangere eller som musikere i de orkestre, der ledsager forestillingerne. Med et musik - og teaterhus på Kulturspinderiet, får børn og unge et unikt miljø, hvor kunstarterne smelter sammen , hvor de kan 'hænge ud' og blive inspireret af hinanden. Der ligger en vigtig synergi i at samle flere kunstarter i et kreativt miljø, slutter Lise Hadrup.

Arbejdet er først begyndt - og der skal mange timers indsats til endnu, fortæller direktør Bent Peter Larsen. Vi skal i løbet af foråret have samlet aktørerne omkring det nye musik- og teaterhus. Både i forhold til husets indretning, men mere vigtigt omkring stedets organisering og brug. Det betyder, at vi indbyder Kulturelt råd og kulturlivet bredt set til en workshop, hvor de mange perspektiver og ønsker kommer på bordet, og så er det vores opgave, at sikre en så bred anvendelse af musik- og teaterhuset. Når det er sagt, så ligger det naturligvis i kortene, at huset som udgangspunkt skal understøtte teateraktiviteter, men fortsat skal være så multifunktionel, at det uden den store indsats også skal kunne indeholde koncerter, foredrag og det vi endnu ikke har fundet på, siger direktøren. For Bent Peter Larsen er det vigtigt at pointere, at projektet kun kører på idestadiet, og at den endelige beslutning tilkommer byrådet.

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies