Generalforsamling Tistrupnews

Generalforsamling Tistrupnews

28-01-2016, 02:54 - Tistrup

Forfatter: henry

Generalforsamling - Tistrup Mediehus (Tistrupnews.dk)

Hodde Tistrup Hallen den 9.marts — 2016

Dagsorden iht. vedtægter:

1. Valg af dirigent/stemmetæller

2. Beretningsaflæggelse

3. Forelæggelse af regnskab for det forudgående regnskabsår

4. Fremlæggelse af budget for indeværende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af revisorer 

8. Evt.

Generalforsamling afholdes umiddelbart efter generalforsamling for Tistrup Erhvervs- og Borgerforening

 

Formand for Tistrup Mediehus

Henry Koch

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies