Generalforsamling - Tistrup Tennisklub

Generalforsamling - Tistrup Tennisklub

06-03-2017, 11:07 - Tistrup

Forfatter: Hhenry

Generalforsamling - Tistrup Tennisklub

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hodde/Tistrup Hallen

 Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.30 -  i henhold til paragraf 5 i vedtægterne.

 

DAGSORDEN:

 1)    Valg af dirigent.

2)    Aflæggelse af formandens beretning.

3)    Forlæggelse af det reviderede regnskab, samt orientering om kontingent for den kommende sæson.

4)    Behandling af bestyrelsens, samt indkomne forslag.

5)     a)     valg af bestyrelse               :                                                                                                              

                              

b)    valg af bestyrelsessuppleanter:             

c)     valg af revisor:                                   

d)    valg af revisorsuppleant:                    

 

6) Eventuelt

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden

 Henrik Bergstedt

Møllegårdsvej 2, 6862 Tistrup

tlf.nr. 20 74 94 10

  

skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen serveres kaffe øl/vand og smørrebrød

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies