Generalforsamling  Tistrup Mediehus

Generalforsamling Tistrup Mediehus

09-03-2018, 10:43 - Hodde-Tistrup

Forfatter: Henry

Generalforsamling Tistrup Mediehus

21-03-2018

Mødelokale Janusbygningen

Indkaldelse til Generalforsamling i Tistrup Mediehus

Tistrup Mediehus (Tistrupnews, Localnews)

-       afholder generalforsamling onsdag den 21. Marts 2018 kl. 1900 i Hodde Tistrup Hallen ( i Janusbygningen).

 

 Dagsorden jf. vedtægter.

På valg er

Søren Boiskov, Kurt Skovdal – (genopstiller ikke)

 

 Forslag der bedes behandlet sendes senest den 11. Marts til kochdiget8@gmail.com

 

På bestyrelsens vegne

Henry Koch