Generalforsamling i TIPPO – Din dagpleje i Tistrup

Generalforsamling i TIPPO – Din dagpleje i Tistrup

03-03-2018, 12:15 - Hodde-Tistrup

Forfatter: Henry

 Indkaldelse til generalforsamling i TIPPO – Din dagpleje i Tistrup

 Hvornår: Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30

 Hvor:           Hodde-Tistrup Hallen / Janus Bygningen

 Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om TIPPOs virksomhed i det forløbne år

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017

4) Forslag til det kommende års budget

5) Indkomne forslag

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelse

 

Vi opfordrer alle forældre med børn i TIPPO og børn på venteliste til at møde op

TIPPO er vært ved kaffe og kage

 

Vel mødt

TIPPOs bestyrelse

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies