Generalforsamling i TIPPO – Din dagpleje i Tistrup

Generalforsamling i TIPPO – Din dagpleje i Tistrup

03-03-2018, 12:15 - Hodde-Tistrup

Forfatter: Henry

 Indkaldelse til generalforsamling i TIPPO – Din dagpleje i Tistrup

 Hvornår: Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30

 Hvor:           Hodde-Tistrup Hallen / Janus Bygningen

 Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om TIPPOs virksomhed i det forløbne år

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017

4) Forslag til det kommende års budget

5) Indkomne forslag

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelse

 

Vi opfordrer alle forældre med børn i TIPPO og børn på venteliste til at møde op

TIPPO er vært ved kaffe og kage

 

Vel mødt

TIPPOs bestyrelse