Generalforsamling

Generalforsamling

14-02-2023, 08:30 - Ølgod Pensionistforening

Forfatter: Tistrup Mediehus - Pia

DAGSORDEN:

 1.     Valg af dirigent.
 2.     Valg af sekretær.
 3.     Valg af stemmetællere.
 4.     Formanden fremlægger  beretning til godkendelse.
 5.     Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 6.     Indkomne forslag, meddelelser m.v. Afleveres til formanden senest d. 4/3
 7.     Fastsættelse af kontingent.
 8.     VALG: På valg til bestyrelsen.
 9.     Poul Nørgård, Hans P Christiansen ,Gurli Ena Jensen.  modtager genvalg.  
 10. Lilian Hildebrandt modtager ikke genvalg.
 11. Ejvind Sørensen er stoppet, så vi skal have en for et år.
 12. VALG: På valg som suppleanter.
 13. Henry Dideriksen. Modtager genvalg.
 14. Thora Olesen. Modtager  genvalg.
 15. VALG: På valg som revisor/revisorsuppleant.
 16. Revisor: Grethe Hansen. Modtager genvalg.
 17. Revisorsuppleant: Frida Tabbesen. Modtager ikke genvalg.
 18. Eventuelt
 19. Tilmelding til Bent 20653263 på grund af et mindre traktement

 

Ølgod Pensionistforening.

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies