Fusion med Ølgod Vandværk

Fusion med Ølgod Vandværk

10-05-2022, 08:00 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Henry

På den kommende generalforsamling, vil en enig bestyrelse præsentere et forslag om fusion med Ølgod Vandværk - med Ølgod Vandværk som det fortsættende selskab.

 Der er flere bevæggrunde til forslaget om fusionen.

 Vi skal have investeret i en ny boring samt andre opdateringer.  

Det er vort primære mål, at levere rent vand med en høj grad af forsyningssikkerhed.

Det er vigtigt at understrege, at det vand vi leverer i dag, overholder alle grænseværdier.

Tistrup Vandværk har i dag 3 boringer, men den ene af boringerne kan vi desværre ikke udnytte fuld ud. Vi har derfor ansøgt om at lave yderligere en ny boring nord for Tistrup Kirke.

 Stigende krav til styring og administration af vandværker.

Der er gennem flere år været stillet øgede krav til driften af et vandværk.

I et vandværk af vores størrelse, er det almindeligt, at der er ansat en medarbejder til at varetage en vifte af arbejdsopgaver af både teknisk og administrativ karakter.

Disse opgaver varetages i dag af bestyrelsen, vores vandværksbestyrer, ekstern tekniske leverandør samt køb af administrative løsninger.

Det politiske og moralske ansvar for driften påhviler stadigvæk bestyrelsen.

Det er efter bestyrelsens opfattelse ikke den optimale løsning, og vi har derfor søgt at finde en fusionspartner der kan løse disse opgaver.

 Valget er faldet på Ølgod Vandværk a.m.b.a.

Ølgod Vandværk er ligesom Tistrup Vandværk forbrugerejet.

De har den fornødne tekniske viden, og de administrative ressourcer.

Ølgod har gennemsnitlig haft lavere priser for en familie end vi har haft i Tistrup.

 

Hvad kommer en fusion med Ølgod til at betyde for den enkelte forbruger?

Uanset om vi fortsætter som selvstændige eller ej, så er der i sagens natur kun forbrugerne til at betale for investeringerne samt ledelse og administration.

Den investering der skal gennemføres, beløber sig til 2 mil kr. Med udgangspunkt i priserne fra Ølgod kommer der et tillæg de kommende 3 år.

Den faste afgift øges med 500 kr. og vandafgiften øges med 1,30 kr. pr. m3 + moms.

Ved et forbrug på 110 m3 giver det en merbetaling på godt 800 kr. om året.

Efter de 3 år, vil en standard forbruger opleve en pæn besparelse.

 

Vi håber, at der møder mange andelshavere op til generalforsamlingen for at give deres mening til kende. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 31. maj 2022 kl. 19.30 i Hodde-Tistrup Hallen.

 

 

Med venlig hilsen

Tistrup Vandværk a.m.b.a.

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies