Erik Buhl: Frustration er helt forståelig..

Erik Buhl: Frustration er helt forståelig..

24-09-2014, 01:31 - Næsbjerg

Forfatter: News

Borgmester Erik Buhl (V) forstår godt frustrationen i lokalområdet ved Ulvemosen, men fastholder, at kommunen er nødt til at bede bygherre tage hensyn til mennesker, dyr og miljø i forbindelse med nedlukningen af byggepladsen.

 

Da Varde kommune modtog meddelelse om, at Natur- og miljøklagenævnet havde underkendt den VVM-undersøgelse, som er udfærdiget i forbindelse med vindmølleprojektet, blev der sendt en standsningsmeddelelse til ejerne af vindmølleprojektet ved Ulvemosen.

 

I standsningsmeddelelsen fik bygherren en ultimativ frist til fredag den 26. september kl. 12.00 til at stoppe byggeriet og sørge for, at byggepladsen er forsvarligt sikret for mennesker, dyr og natur indtil byrådet har forholdt sig til den videre proces.

 

”Frustrationen er helt forståelig, når det for de lokale ser ud som om, at byggeriet bare fortsætter, selvom der er givet en standsningsmeddelelse. Det frustrerer også mig, men vi er nødt til at acceptere, at enkelte elementer færdiggøres og sikres, så byggepladsen er sikker at opholde sig ved for dyr og mennesker, indtil byrådet har truffet en afgørelse om sagens videre forløb”, siger Erik Buhl (V).

 

Bent Peter Larsen, Direktør for Plan, kultur og teknik, Varde Kommune oplyser desuden, at projektejerne bag vindmølleprojektet vil blive mødt med en politianmeldelse, hvis ikke standsningsmeddelelsen følges til punkt og prikke.

 

”Jeg havde helst set, at vi omgående kunne stoppe byggeriet, men hvis byggeriet var blevet stoppet øjeblikkeligt, var der overhængende risiko for, at var blevet dannet kviksand i området. Derudover kunne der opstå søer med rustne metalkonstruktioner gemt under overfladen. Derfor ville det være komplet uansvarligt at forlade byggepladsen med dags varsel. Omvendt vil jeg gerne være krystalklar omkring, at byggeriet naturligvis stoppes som en konsekvens af Natur- og miljøklagenævnets afgørelse. Sådan er vilkårene i et demokrati”, siger Bent Peter Larsen, og tilføjer:

 

”Vi havde fra kommunens side gerne set, at byggeriet først var påbegyndt efter ankesystemets behandling af klagen over VVM-undersøgelsen, men loven er sådan, at kommunen ikke kunne kræve netop det. Nu foreligger afgørelsen så sort på hvidt, og byggeriet skal derfor indstilles. Hvis det videre forløb viser, at projektet ikke kan realiseres, så er det projektejerens ansvar at genetablere området fuldt og helt herunder at fjerne de støbte fundamenter”, slutter Bent Peter Larsen, Direktør for Plan, kultur og teknik, Varde Kommune.

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies