Dødslejegaver

Dødslejegaver

18-11-2016, 02:17 - Ølgod

Forfatter: henry

Dødslejegaver

Hvad er en dødslejegave, hvad er en almindelig gave, og hvilken betydning har forskellen?

 Det er nogle af de spørgsmål, som Vestre Landsret i 2011 har taget stilling til. Vestre Landsret behandlede en sag, der handlede om, hvor vidt gaver på i alt 510.600 kr., givet til givers børn tæt på givers dødsfald, var såkaldt dødslejegaver, eller om de skulle betragtes som almindelige gaver.

 Det klare udgangspunkt er, at man i levende live har fuld rådighed over sin formue, herunder også rådighed til at give gaver. Dette gælder dog ikke, hvis der gives gaver på et tidspunkt i livet, hvor døden må anses for nært forestående. Sådanne gaver, også til ens børn, er ugyldige og skal be-tragtes som arv og skal indgå i beregningen af eventuel boafgift til staten, selv om gaverne i sig selv er under mindstegrænsen for gaveafgift.

 Dødslejegaver er ifølge arveloven "gaver, der er givet kort før giverens død, på et tidspunkt hvor døden må anses for nært forestående, og giveren var klar over dette." Hvornår døden er ”nært forestående” er ikke nærmere fastlagt i hverken arveloven eller praksis på området. Dette afgøres på baggrund af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag. Endvidere gælder for dødslejega-ver - i modsætning til almindelige gaver - at der skal oprettes gyldigt testamente, for at gaverne anses for gyldige.

 I sagen fra Vestre Landsret fra 2011 havde afdøde givet pengegaver til sine børn og svigerbørn to-tre uger før sin død. Ifølge lægelige oplysninger måtte afdøde på tidspunktet, hvor gaverne blev givet, have været klar over, at døden var nært forestående, idet afdøde var diagnosticeret med uhelbredelig lungecancer.

 Landsretten kom i denne sag frem til, at gaver givet otte dage efter givers indlæggelse på hospice var gaver givet på et så sent stadie i givers sygdom, at der var tale om dødslejegaver. Da der samtidigt ikke var oprettet testamente, blev gaverne anset for ugyldige.

 Pengegaverne skulle derfor tilbagebetales til dødsboet; her blev pengegavebeløbet lagt sammen med de øvrige midler i boet, sådan at der også blev betalt boafgift til staten af disse pengegaver. Gaverne var ellers givet inden for det afgiftsfrie beløb, som på daværende tidspunkt udgjorde 58.700 kr. pr. barn.

 Advokat Per Bovien Christensen, Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S, Ølgod

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies