Befolkningsprognose i Varde Kommune frem til år 2028

Befolkningsprognose i Varde Kommune frem til år 2028

26-05-2016, 01:59

Forfatter: TistrupNews - RSS

Befolkningsprognose i Varde Kommune frem til år 2028Varde Kommune har fået udarbejdet en befolkningsprognose. Prognosen viser den forventede befolkningsudvikling i perioden fra 2016 til 2028. Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene 2005-2015.

Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning.

Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Forudsætningerne (beregningsmetoden) for prognosen er uddybende beskrevet i rapporten.

Nedenfor er præsenteret hovedpointer fra prognosen samt Borgmester Erik Buhls kommentar til prognosen.Indbyggertallet stiger

Sammenlagt har der været en stigning i befolkningstallet på 19 personer om året i gennemsnit i årene 2005-2015.

Prognosen viser, at indbyggertallet forventeligt vil stige fra 50.284 personer primo 2016 til 50.698 personer primo 2028. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 414 personer eller 0,8 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 5,2 %.Flere ældre - og færre unge

Prognosen viser, at der i årene 2005-2015 i gennemsnit har været 516 fødsler og 486 dødsfald pr. år, hvilket svarer til et årligt fødselsoverskud (fødte minus døde) på 30 personer. Fødselstallet ser ud til at være stabilt i prognosen og ventes i gennemsnit, at være 507 fødsler og 510 dødsfald om året og fødselsbalancen ventes således i gennemsnit at ligge på -3 personer om året. Arbejdsstyrken vil således forventeligt løbende falde.Flyttemønstre

Antallet af tilflyttere har i årene 2005-2015 ligget på gennemsnitligt 2.473 personer om året mens antallet af fraflyttere i samme periode har været 2.484 om året. Dermed har der været et gennemsnitligt tilflytningsunderskud på 11 personer årligt. I prognoseårene ventes der flytteoverskud i alle årene på nær perioden 2021-2023 og et samlet gennemsnitligt flytteoverskud på 37 personer pr. år. Herudover er der en tendens til nogle forskydninger internt i kommunen hen mod tilflytning til bysamfundene.Borgmesteren glæder sig over flere borgere
"Prognosen viser, at vi bliver lidt flere i Varde Kommune. Det kan vi bestemt glæde os over," siger borgmester Erik Buhl og tilføjer, at de nye borgere i kommunen vil komme til et sted, hvor der venter dem store oplevelser i naturen og mange spændende jobmuligheder. "I Varde Kommune arbejder vi for, at her skal være godt at være for borgere, erhvervsdrivende og vores gæster".


 

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies