SOGNEBLAD FOR GÅRDE-TISTRUP-HODDE

Adresse: Tistrup Kirkevej 13, 6862 Tistrup

Telefon: 75 29 93 08

Oplag: 1200

Redaktionen: Bjarke Regn Svendsen, Ellen Højberg, Inge Seemann og Lars Bom (ansvarshavende). Svend Svendsen (fotograf), Bodil Mosegaard (kasserer), Frida Lauridsen (layout).

Udensogns boende kan bestille abonnement (100 kr. pr. år) ved henvendelse til Anna Lind Hansen, tlf. 75 29 92 26 eller til andre i redaktionen.