Tistrup Udekøkken.                                                      Februar, 2013.

Ansvar: Når det lejede udstyr befinder sig hos lejer, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres udstyret. Lejer bærer risikoen hvis det lejede udstyr bliver væk eller går i stykker. Kan reparationer udføres, sker dette for lejers regning. Hvis udstyret er væk eller ikke kan repareres erstattes det til fuld- og nyværdi.

Lejer bærer det fulde ansvar for udstyret i den aftalte periode, også under transporten til og fra vores lager.

Betaling: Alt betales kontant ved afhentning eller overføres via netbank dagen før afhentning.

Depositum: 500 kr. Disse tilbagebetales ved tilbagelevering, såfremt udstyret er rent.

Lejeperiode: Udstyret udlejes for 1 dag ad gangen. Hvis ikke udstyret er udlejet til anden, kan man leje tingene i 2-3 dage uden merudgift. Hvis vi ikke modtager udstyret tilbage til aftalt tid, opkræver vi ekstra leje til dagspris.

Det er ikke tilladt lejer at videreudlejer eller udlåne det lejede til andre.

Alt afleveres rengjort.

Afbestilling: Senest en uge inden det aftalte, ellers betales 50% af lejen.

Opbevaring: Lejede effekter skal opbevares under tag med mindre andet er aftalt. Det lejede må ikke udsættes for regn eller fugt.

Reklamationer: Hvis lejer ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes udstyret som modtaget i fejlfri stand.

Brugsanvisning: Lejer skal læse de vedlagte brugsanvisninger og især være opmærksom på brugen af strøm og vand.

Strøm: Alle el-apparater på 220 volt er udstyret med jordstik. Hvis jordstik mangler skal udlejer straks kontaktes og maskinen må ikke tages i brug. Fjerner lejer jordstikket bliver lejer opkrævet et gebyr på 75 kr. pr. stk.

Varmtvandsbeholder: Særlig opmærksomhed.

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies