Sådan er udviklingsplanen for Hodde og Tistrup organiseret:

 Projekt Udvikling af Hodde-Tistrup er organiseret som et underudvalg af Tistrup Erhvervs- og Borgerforening(TEB)

 Som ses på organisationsplanen er der nedsat en bestyrelse som har det overordnede ansvar for udvikling og målsætning for projektet.

¤4 indsatsområder med en ansvarlig for hvert enkelt indsatsområde samt underudvalg til kommunikation og fundraising

TEMA - Udviklingsplan

1. Kunstens By (Bjarke Regn Svendsen)

2. Byens liv (Ragnar Johannesen)

3. En synlig  forbindelse (Ragnar Johannesen)

4. Aktiv i naturen (Karl Chr Jensen)