Tistrup Varmeværk giver status

Tistrup Varmeværk giver status

06-12-2022, 08:00 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Henry

Forbrugerne skruede ned for varmen

Tistrup Varmeværk har netop afsluttet og afregnet regnskabsåret 1. oktober 2021 - 31. september 2022.

En stor del af forbrugerne har fået penge tilbage efter at have betalt et højt acontobeløb.

- Vi kan se, at der samlet set er brugt mindre varme end normalt. Vinteren var mild, gasprisen steg, men

faldt igen, og så har varmeværket solgt mere el end normalt, da det i perioder har været profitabelt at

producere og sælge gasproduceret strøm grundet de høje elpriser.

Det betyder alt sammen en mindre regning til forbrugerne end budgetteret, forklarer Jeppe Plauborg, der er formand for varmeværkets

Den 13. december afholder varmeværkets sin årlige generalforsamling, og bestyrelsen venter stort

fremmøde, ligesom tilfældet var sidste år.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen blandt andet fortælle om de tiltag, man har taget i forhold til at stabilisere og sænke varmeprisen fremover.

- I uge 49 prøvekører vi de fire nye elkedler, der tilsammen kan dække Tistrups varmeforbrug.

Vi beholder gasfyret, og sammen med solpanelerne er vi mindre sårbare i fremtiden.

Forbrugerne har fået oplyst acontobeløbene for den nye regnskabsår, men bestyrelsen håber, at

forbrugerne også næste år får penge tilbage, såfremt gaspriserne kan holde det lave niveau.

- Måske vi kan korrigere de sidste acontobeløb til fordel for forbrugerne, men vi har i første omgang valgt

at sætte et budget, som vi med overvejende sandsynlighed kan holde, forklarer Jeppe Plauborg.

Med de nye elkedler får varmeværket mulighed for at spare penge ved at købe el, når det er billigst.

Lige nu er det koldt, men blæsende, og det betyder billig el fra vindmøller.

- Solpanelerne bidrager ikke så meget på denne årstid, men med de mange solskinstimer, vi har haft i år,

har vi fået det maksimale ud af dem. Solpanelerne bidrager med omkring 20 procent af vores samlede

Problemet for Tistrup Varmeværk er det samme som for alle andre producenter af varme. Det er ikke

muligt at lagre hverken strøm eller varme udover den tank, som står ved varmeværket, hvor der kan

lagres godt og vel et døgns forbrug af varme, alt efter årstid.

På E-forsyning kan man se sit aktuelle forbrug, så man kan følge med i hvor meget man har brugt.

Generalforsamlingen finder sted den 13. december klokken 19.00 i Hodde-Tistrup Hallens mødelokale.

Artiklen er udført af Henrik Cramon på vegne af Tistrup Mediehus - og Tistrup Varmeværk

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies