Orientering fra Tistrup Varmeværk

Orientering fra Tistrup Varmeværk

28-05-2022, 08:00 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Henry

Tistrup Varmeværk udvider med endnu en energiløsning

Tistrup: Varmeværket i Tistrup producerer i dag varme til byens borgere ved brug af naturgas i værkets kedelanlæg samt to gasmotorer som både kan generere strøm og varme. Ydermere kan anlægget producere varme ved hjælp af solenergi fra solfangeranlægget øst for Tistrup by.

Solvarmeanlægget producerer ca. 20% af den varme som Tistrup by forbruger.

Tistrup Varmeværk er som mange andre varmeværker udfordret af de stigende energipriser samt den øgede usikkerhed på leverance på speciel naturgas, som følge af krigen i Ukraine.

Bestyrelsen i varmeværket har derfor arbejdet på at minimere usikkerhederne og sikre den bedste og mest stabile pris for forbrugerne i byen.

Til juni starter en ombygning af varmeværket som gerne skulle stå færdig og køreklar medio september inden de store behov for boligopvarmning kommer over vinteren. Investeringen og ombygningen består i opførsel og idriftsættelse af 4 stk 600kW elkedler som tilsammen kan forsyne Tistrup by med varme. Beslutningen træffes også på baggrund af erfaringers udvekslinger fra varmeværket i Oksbøl hvor man har gode erfaringen med en lignende løsning.

Investeringen er truffet på bestyrelsesmøde den 22. Marts.

Der har været forskellige løsninger på bordet for at sikre den bedste løsning for borgerne i byen og resultatet heraf er blevet investeringen i de 4 elkedler. En af argumenterne for investeringen er blandt andet at man ikke er tvunget ud i at udvide bygningsmassen på værket hvilket ville have været forbundet med endnu en stor investering samt sagsbehandlingstid hos Varde kommune.

Derimod har bestyrelsen valgt at skrotte den gamle af de to gaskedler som er på værket. Kedlen har i mange år kun stået som en sikkerhed i tilfælde af at ”hovedkedlen” eller de to gasmotorer var ude af drift. Dette giver plads til de 4 elkedler inde i bygningen hvorfor man ikke skal bygge nyt. Ydermere kan en del af den eksisterende rørføring fra den gamle kedel anvendes i forbindelse med opførslen af de nye elkedler.

At satse på el frem for gas er efter bestyrelsens overbevisning den rette vej at gå når der vurderes på den politiske retning i forhold til grøn energi og elektrificering af det danske samfund.

Ydermere er der i de perioder over vinteren hvor der er brug for at producere meget varme i Tistrup overskud af strøm pga større strømproduktion fra ex offshore vind hvilket kan bevirke en lavere pris for forbrugerne.

Det er dog svært at spå om fremtiden samt fremtidige energipriser.  

Det er bestyrelsens vurdering at ved at bringe endnu en energikilde på banen kan Tistrup varmeværk være med til at sikre varme til forbrugerne til så lav en pris som mulig. Hverken bestyrelsen eller andre kan spå omkring fremtidige energipriser men ved at satse bredt er der mulighed for at anvende den billigste energikilde til opvarmning til fordel for byens beboere.      

Afslutningsvis skal det nævnes at andre energiformer som varmepumper samt udnyttelse af overskudsvarme fra industrien i byen har været bragt til i spil for at finde den bedste løsning i forhold til en hurtig etablering, lav investering samt fremtidige usikkerheder i energiforsyningen og det danske afgift system.

Tistrup Mediehus har fremsendt anmodning om en status på forventet udvikling fra Tistrup Varmeværk

Billedtekst:  Christian og Jeppe ved den gamle kedel, der skal skiftes ud

Foto: Henrik Cramon

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies