Nyt fra Preben Friis-Hauge

Nyt fra Preben Friis-Hauge

26-08-2014, 11:12 - Tistrup

Forfatter: News

Dette indlæg bringer løst og fast om politiske sager med indflydelse i vores nærområde.

Jeg vil starte i det åbne land, hvor der nogle steder er borgerønsker om at blive tilsluttet den offentlige kloakeringsordning, i stedet for selv at skulle finde en løsning. Nogle steder presser det lidt på, fordi man har fået påbud om at skulle bringe spildevandsforhold i orden på sin ejendom jf. kommunens spildevandsplan for det åbne land. Der arbejdes på sagen.

Varde kommune er lokalt blevet enige med landbrugets organisationer om, at udfordringer med gyllebeholdere, der udmatrikuleres, når man adskiller ejendom og jord, dem ser man på fra sag til sag. Hvor det er nødvendigt vil landmanden opleve krav og vilkår i sin miljøgodkendelse for brug af sin gyllebeholder, hvis den ligger tæt på bolig som måtte være solgt fra/lejet ud.

I skrivende stund er budgetseminaret for 2015 nært forestående. Generelt har kommunens økonomi det acceptabelt, men der er ikke noget stort spillerum til anlæg. Lokalt prioriteres en cykelsti til Hodde og en overkørsel af jernbanen ved Thyrasvej. Der er cykelsti ønsker i hele kommunen for langt over 100 km (tommelfingerregel: 1 km cykelsti = 1 mio kr). Mere generelt er der også et ønske om off. toiletter og flere bygningsfornyelsesmidler/områdefornyelse.

Indenfor kultur og fritidsområdet er Vestjysk Kunstforening i 2014 blevet bevilliget et driftstilskud på 50.000 kr. der finansieres af konto for tilskud til kunstforeninger.

Der har 10. juni 2014 været afholdt møde i en initiativgruppe (de to LAG-bestyrelser Fanø og Varde) til det nye LAG-program, som fra ministerens side ikke er endeligt på plads endnu (as of 21. aug 2014). Der forventes afholdt en generalforsamling i efteråret for valg af ny bestyrelse for den nye LAG Fanø/Varde.

Kommunens folk samt børnehaven Møllehusets ansatte og bestyrelse, har springbenet oppe og er klar til at gå i gang med at bygge den nye børnehave i samme område som den gamle børnehave ligger i. Der bliver brug for genhusning i en periode, som kommer til at ske på det gamle plejehjem. Placeringen af den nye børnehave blev besluttet i forlængelse af et borgermøde, der blev afholdt i Tistrup i 2013. Det var borgernes forslag til placering med størst opbakning, der senere blev besluttet af udvalget for Børn- & Undervisning. Når vi snakker børn, så er prognosen for HELE kommunen, at der i 2014/15 forventes at blive 116 færre børnehavebørn end der var i 2013/14.

Takket være input fra et møde med kommunens ældreråd 30. april 2014, lykkedes det at få lys på gangstien i viadukten i Tistrup. Tryghed for de gående i mørke, men desværre også lys til de, der har valgt at svine vores by til med graffiti.

Det Gamle Tistruplund: Man vil samle sygeplejen (fælles indmødested) fra Nordenskov og Tistrup på én adresse. På det gamle plejecenter Tistruplund er der mulighed for at renovere sygeplejens eksisterende lokaler og indrette yderligere lokaler, så medarbejderne fra Nordenskov og Tistrup kan samles her. Det vil ifølge overslag koste 430.000 kr. excl. moms.

Det gamle plejecenter er til salg hos Nybolig Erhverv, Esbjerg, men ejendommen vil i givet fald blive solgt med en lejeaftale for sygeplejen, ligesom der vil blive informeret om Tistrup-Hodde Lokalhistoriske arkiv der har lokaler på 1. sal i bygningen mod Søndergade.

 

Bliv ven med Nyt fra hele Varde Kommune - fra hede til hav på Facebook, og få vores tophistorier på din væg. Klik på linket https://www.facebook.com/pages/Nyt-fra-hele-Varde-Kommune-fra-hede-til-hav/432346533508430

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies