MØLLEHUSET & CYKELSTIER

MØLLEHUSET & CYKELSTIER

04-04-2022, 10:23 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Pia

På den sidste genralforsamling, orienterede Tistrup Erhvervs- og Borgerforening omkring to lokale sager, som begge var blevet berørt på efterårets valgmøde i Hallen.
 
MØLLEHUSET´s normeringer er for lav til det aktuelle og fremtidige børnetal. Den gamle prognose, viser at vi i flere år fremover, vil opleve, at MØLLEHUSET ikke har plads til det aktuelle antal børn. Man havde derfor fra Varde Kommunes side allerede i foråret 2021 besluttet, at indrette overflødige lokaler på skolen til dette formål.
En gruppe forældre - heriblandt flere fra MØLLEHUSET´s bestyrelse - var dels bekymret over løsningen, som man ud fra flere forhold, ikke oplevedes som optimal hverken ud fra børn, personale, ledelse eller forældrenes synspunkt.
Samtidig var man af den opfattelse, at den økonomiske ramme, der var blevet oplyst i foråret 2021, ville blive betydeligt overskredet.
Forældres og bestyrelses bekymring gav anledning til en del debat, og flere politikere lovede at huske sagen.
 
MØLLEHUSET`s bestyrelse har med opbakning fra såvel den lokalt valgte Preben Friis-Hauge og repræsentanter for Tistrup Erhvervs- og Borgerforening, afholdt flere møder med Varde Kommune. Dialogen er konstruktiv og imødekommende, og vi har således en forventning om, at der kan komme en konklusion senere på året.
 
Trafiksikring langs Vardevej blev kort berørt. Her har Varde Kommune sammen med Traneskolen, de lokale Beboer- og Borgerforeninger, sammen med de lokale udviklingsråd henvendt sig til Vejdirektoratet for at få opprioriteret løsningen. Varde Kommune har således reserveret penge til deres andel af løsningen.
I første runde for 2022, lykkedes dette ikke, og vi vil nu fra Tistrup Erhvervs- og Borgerforening sikre, at der rettes henvendelse til Vejdirektoratet for at få opprioriteret strækningen.
 
I begge tilfælde vil vi forsøge at holde jer opdateret om udviklingerne i sagerne,
Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies