Læserbrev: Venstre i Varde Kommune

Læserbrev: Venstre i Varde Kommune

15-11-2017, 11:58 - vardeinfo

Forfatter: News

"Natur, vækst og udvikling i balance" 

Af Preben Friis-Hauge (V), byråds- og regionsrådskandidat, Søndergade 18, 6862 Tistrup 

I forrige og i denne byrådsperiode har Venstre sammen med hele eller dele af byrådet sørget for, at naturen, og dermed også den nye vision (vi i naturen) har været i højsædet. Det vil Venstre fortsat holde i fokus.

Varde Kommune (VK) er med i Nationalpark vadehavet incl. verdensnatur arvs udpegningen og strategien for denne. VK har etableret Naturpark Vesterhavet. Varde å er blevet genoprettet, og byrådet har godkendt vurdering af virkning på miljøet (VVM) for Holme å genopretningen. Det nedsatte Grønt Råd har arbejdet med Naturpolitikken, der nu er godkendt, og om lidt er Friluftsstrategien ad samme spor, på vej i høring. VK har etableret græsningsprojekter i Varde ådal og i Endrup (sneum å). Sidstnævnte sammen med Esbjerg Kommune. Græsningsprojekter er igangsat der er med til at bevare det sjælne varde ådals landskab. Kommunen har afsat penge til pleje af fredninger, og der er gennemført hedepleje i kommunale skove. Der er fjernet adskillige spærringer i fm vandløbsprojekter; Sig Fiskeri, Ansager Dambrug, Karlsgårde Dambrug, og Letbæk mølle har fået lavet omløbsstryg. Der er også tænkt på beskyttelse af bilag 4 arter, og bla skabt egnede levesteder til birkemusen. Senest har vi gjort tiltag til at fjerne rynket hybenrose ved Blåvand Fyr. I varde kommune balancerer vi beskyttelse og benyttelse af naturen, og det vil Venstre gerne fortsætte med.

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies