Læserbrev: Socialdemokratiet i Varde Kommune

Læserbrev: Socialdemokratiet i Varde Kommune

24-10-2017, 10:58 - vardeinfo

Forfatter: News

Skal vi ikke tage manglende ansatte på social og sundhedsområdet seriøst?


I Varde Kommune mangler vi social- og sundhedsassistenter (herefter SSA) og det har været et
problem i en længere periode. Pt. Er der 17 ubesatte stillinger i kommunen, og et ukendt antal
stillinger som er besat af andre faggrupper. Thyge Nielsen fortæller i en artikel i JV d. 19. oktober,
at Varde Kommune uddanner 5 SSA mere årligt, end hvad behovet er og der arbejdes politisk med
at øge optaget af SSA-elever. Dette forventer byrådet vil kunne løse kommunens udfordringer
med ansættelse af SSA i Varde Kommune.
Vi ser dette som uholdbart og uambitiøst. Mange SSA vælger at læse videre til sygeplejerske,
pædagog eller socialrådgiver efter endt uddannelse, da uddannelsen som SSA er adgangsgivende
på flere videregående uddannelser.
I dag har vi en jobkultur, hvor det hører til sjældenhederne at man bliver på den samme
arbejdsplads eller i den samme kommune i 40 år. Ydermere vil man som ansat gerne udvikle og
dygtiggøre sig indenfor sit fag, hvilket betyder, at man vælger en arbejdsplads der giver mulighed
for dette. Med det in mente, kan man ikke lave en statistisk fremskrivning på ansatte i en
kommune og forvente, at det hele nok skal gå.
Vores kommunale arbejdspladser skal udvikle sig og have et større fokus på medarbejderne og
fastholdelse. I Billund Kommune er vi bekendt med et plejehjem hvor der er fleksible mødetider.
Arbejdsplanen bliver lavet ud fra de ansattes ønsker om mødetid, vagtfordeling og weekendrul.
Denne model kan indføres i Varde Kommune. Som udgangspunkt tror vi ikke at dette vil medføre
en ekstra omkostning i ældreplejen, da kerneværdierne skal være det der driver medarbejderne,
sammenholdt med det antal timer de er ansat på. Det er en forudsætning at overenskomsterne
overholdes mht. Fridøgn osv.
Vi forestiller os at den fleksible vagtplan endda vil kunne reducere antallet af dyre vikartimer, da
ansvaret for planlægningen bliver en fælles opgave.
Der er et stort pres på SSA i Varde Kommune, fordi social- og sundhedshjælperene (herefter SSH) i
Varde Kommune ikke må, eksempelvis, udlevere medicin eller påsætte støttestrømper, der er
sundhedslovsindsatser, som de tidligere har måttet udføre. I vores nabokommuner er der
forskellige udgaver af e-learning og actioncards som giver SSH kompetencer til at udføre
sundhedslovsopgaver, som letter presset på SSA. Dette kræver grundig uddannelse og
vedligeholdelse af kompetencerne, men det bidrager til arbejdsglæde for alle de ansatte. Denne
udvikling, med fratagelse af kompetencerne er sket på baggrund af en reform af social- og
sundhedsuddannelserne i 2013, men Varde Kommune har valgt at udskifte medarbejderstaben,
fremfor at udvikle.

Sandie Eis Ravn
Torvegade 11B, Varde
AC Hoxcer Nielsen
Bakkevej 26, Varde
Byrådskandidater for Socialdemokratiet i Varde Kommune

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies