Info Tistrup Vandværk

Info Tistrup Vandværk

24-06-2019, 08:02 - Hodde-Tistrup

Forfatter: Henry

Tistrup Vandværk.

INFO

Som det er bekendt er boringerne i det grønne område bag vandværket forurenet med pesticid.

Det er derfor besluttet at overborer de gamle boringer.

Det vil sige, man fjerner alt det gamle, borer hullet op ned til ca. 110 m. for derefter at montere et nyt borerør.

Det skal så tætnes med betonit / ler.

På denne måde undgår vi at der siver forurenet vand ned i de underliggende vandførende lag og at vi igen kan levere vand til forbrugeren uden dispensation.

Vi påregner at starte på den sydlige boring i uge 26 og frem til ferien.

Derefter skal boringen gennemskylles i 2 til tre uger.

Dette kræver imidlertid af vi pumper 30 m3 op i timen indtil vandkvaliteten kan godkendes.

Den store vandmængde kan ikke umiddelbart føres til vores kloak pga. den store mængde og da det er rent kildevand ledes det derfor til den østligste sø ved Diget. Dette sker gennem nogle brandslanger som ligger bag omkring Hallen og videre til en rør bro over Dalstrøget, for til sidst at ende med et stort springvand, hvorefter vandet luftes inden det løber i søen.

Det er ikke på nogen måde farligt at opholde sig i og omkring vandet, men kan misfarve tøj mv. Dog vil det være lidt koldt at bade i.

Hele projektet er godkendt af Varde Kommune.

Vi håber på forståelse og forventer at aflever området som vi modtog det.

 

Tistrup Vandværk                               Jørn Brink                                 3016 3360

                                                                              Knud Theilgaard                           5131 8270

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies