God dialog mellem kommunen og private byggerådgivere

God dialog mellem kommunen og private byggerådgivere

09-03-2015, 11:59

Forfatter: TistrupNews - RSS

God dialog mellem kommunen og private byggerådgivere

Varde Kommune har afholdt møde med 25 lokale, aktive byggerådgivere. På dagsordenen var den nye digitale ansøgningsportal for bygge- og miljøsager. Varde Kommune er overgået til en digital løsning, når borgere eller erhvervsfolk skal søge om kommunale bygge- eller miljøsager. Den nye digitale ansøgningsportal dækker blandt andet flere miljøtilladelser, såsom ansøgninger om jordvarmeanlæg, markvanding og spildevandsanlæg samt byggeansøgninger. Digitaliseringen er blevet indført parallelt med, at byggesagsgebyret i Varde Kommune er blevet tidsbestemt, så ansøger betaler for den tid, kommunen faktisk bruger på ansøgningen. Ambitionen er, at digitaliseringen skal gøre ansøgningsprocessen nemmere. Og for at lette indkøringen havde Varde Kommune indkaldt lokale byggesagsrådgivere til et informations- og erfaringsudvekslingsmøde. Mødet var en succes med 25 deltagende rådgivere, og der var en god dialog mellem rådgivere og kommunen samt rådgiverne imellem. Leder af teamerhverv, Lars Tanghøj, var tilfreds med mødet. "Alle nye tiltag har en indkøringsfase, men for langt de fleste, bliver der tale om en bedre service. Særligt førstegangssøgende vil få det nemmere, når vi nu bliver digitale. Jeg er glad for, at vi indkaldte til mødet, som gav os fra kommunen en god mulighed for at komme i dialog med byggerådgiverne, hvilket gav anledning til gode input fra rådgiverne, som vi kan bruge fremadrettet i vores arbejde", siger Lars Tanghøj, teamleder i TeamErhverv.

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies