Generalforsamlingen for HHST

Generalforsamlingen for HHST

27-09-2020, 06:09

Forfatter: Tistrup Mediehus - Henry

I den forgangne uge, er generalforsamlingen i det fælles udviklingsråd for Hodde-Horne-Sig og Tistrup blevet afholdt. Mange vil sikkert spørge: "... og hvad er det så for en størrelse ?"
Og med rette. Dette udviklingsråd er i lighed med i alt 9 udviklingsråde i Varde Kommune, som har til formål dels at koordinere lokale initiativer og har derudover også mulighed for at i mindre omfang, at støtte op om lokale initiativer. Sidst, men ikke mindst har dette udvalg en god dialog med de lokale politikere.
 Fra Hodde-Tistrup området er Hodde repræsentere af Morten Bjernemose, mens Tistrup repræsenteres af Lars Lindblad og Jens Bach Mortensen.
 Generalforsamlingen afholdtes på Hodde Kro - og fremmødet var sandsynligvis på grund af COVID 19 ikke prangende. Men kvaliteten af mødet var fortsat høj.
 Delberetningen fra Tistrup er vedhæftet, og det er til at blive forpustet over alt det vi har nået det sidste år. Det må vi godt være stolte af ????
----------------------------------------------
Beretning for Tistrup udvikling 2019-20.
Tistrup udvikling har haft et ”mellem” år, hvor aktiviteterne mest har været fokuseret på at få færdiggjort de allerede igangsatte projekter fra udviklingsplan 1.0. Derudover har COVID 19 naturligvis specielt i 2020 også sat sit kedelige aftryk på aktivitetsniveauet.
Vi har blandt andet afsluttet følgende projekter:
 • Forlængelsen af Thyrasvej blev efter 25 års venten indviet i efteråret 2019. På en strækning på ca. 25 km eksisterede der tidligere ikke en eneste overkørselsmulighed for store køretøjer. Dette behov er nu blevet opfyldt og bliver brugt flittigt. Det er vi rigtig glade for. Vejen anvendes nu så meget, at der er blevet lagt et pres på at få Yderikvej gjort bredere på en kortere strækning fra Hornevej til Thyrasvej. Varde Kommune er opmærksom på problemet.
 • Udstykningen Yderikparken er etableret, og vi håber på der kommer gang i grundsalget hen over vinteren og foråret 2021.
 • Læringshuset blev færdiggjort og indviet i efteråret. Det bruges flittigt, og har udover det oprindelige formål også sammen med Tistrup Boldklubs klubhus, fungeret som aflastning for Børnehaven i forbindelse med COVID 19. Pladsmangel på grund af stigende børnetal, betyder at der også er indgået aftale med børnehaven for den kommende vinter og forår. Traneskolen anvender også ugentligt huset og dets faciliteter. Det glæder vi os over.
 • Udviklingsplan 2.0 er færdiggjort og indsendt til godkendelse hos Varde Kommune. Vi forventer godkendelse inden årets afslutning. HT udvikling har konstitueret sig med Ole Haahr Hansen som nye formand og Kim Christensen som nyt medlem i bestyrelsen. HT udvikling arbejder tæt sammen med HHST udvikling, Tistrup Erhvervs- og Borgerforening og Varde Kommune.
 • Vejformændene har for tredje år uddelt 20 – 30 velkomstpakker til tilflyttere. Dette kan kun forgå gennem tæt samarbejde mellem vejformændene, virksomheder der støtter op om ordningen og de frivillige der koordinerer opgaverne.
 • Bosætningsprojektet er i samarbejde med Varde Kommune skudt i gang. Der er således afholdt et borgermøde, som desværre deltagermæssigt, var stærkt påvirket af et lokalt COVID 19 udbrud. Projektet rulles ud i første omgang i 9 af kommunens byer. Vi vil lokalt tilbyde at den værktøjskassen som vi får tilbudt, også kan anvendes af de øvrige byer i lokalområdet. Bosætningsprojektet gav også input til den nye kommuneplan, som skal godkendes i begyndelsen af 2021. Vi vil opfordre alle lokale til at engagere sig i dette arbejde. Varde Kommune lægger op til en dialog med borgerne – det bør vi bakke op om.
 • Vedligehold af vore nyetablerede og nyrenoverede anlæg, nyder fortsat godt af massiv frivillig og lokal opbakning – tak for det.
Følgende opgaver er under udarbejdelse og forventes gennemført i 2021:
 • Legeplads i anlægget er fortsat på tegnebrædtet.
 • Byens Hjerte har indsendt en ansøgning til Statens Kunstfond for at få gennemført en konkurrence om områdets fremtidige udformning. Målet er at have Byens Hjerte som områdets kulturelle fyrtårn.
 • Tistrup News skal revitaliseres og generobre pladsen, som vores lokale samlingssted for nyheder og den gode historie. Samtidig skal denne revitalisering sammen med lokale sponsorater, lede til en foreløbig tre-årig markedsførings kampagne for Hodde-Tistrup området.
 • Udviklingsplan 2.0 skal godkendes og der skal udarbejdes en prioriteret og formaliseret paln for gennemførsel af de mange gode initiativer.
Afsluttende bemærkninger.
Det er vores opfattelse, at strukturen med de lokale udviklingsplaner, udviklingsrådene, FUR, politikere og forvaltning fortsat udvikler sig positivt. Men det går langsomt. Vi oplever fortsat, at der anvendes megen spildtid på uklare og ukoordinerede informationer og initiativer fra de forskellige forvaltninger/politikere. Vi har ligeledes konkrete eksempler på, hvordan gode initativer kvæles eller demotiveres af omfattende og ulogisk bureaukrati. Vi vil gerne opfordre vore lokale politikere til at skærpe opmærksomheden på dette område. Det stærke engagement og den enorme ressource, der ligger lokalt, er et aktivt for de enkelte lokalområder – men også for kommunen. Vi tror det er vigtigt at fokusere på, at frivillige motiveres af at kunne gøre en forskel og at kunne se ting gro og udvikle sig. Mange års erfaring med arbejde med frivillige, gør det også meget klart for os, at den største demotiverende faktor blandt frivillige er, hvis vi spilder deres tid.
Jeg vil opfordre politikerne til at huske dette, og påvirke forvaltningen og måske også præcisere rammerne for dette arbejde. Ulogiske regler og unødvendige bureaukrati, må aldrig stoppe den sunde fornuft.
Tistrup den 19. september 2020
Lars Lindblad og Jens Bach Mortensen
Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies