Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan

15-12-2023, 06:00 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus -Henry

Forslag til lokalplan 21.01.L08 Butik ved Vardevej, Tistrup

Dato for forslagets vedtagelse:                   27. november 2023

Dato for offentliggørelse:                             7. december 2023

Link til Planforslag

Planforslaget

Forslaget har til formål at skabe en moderne dagligvarebutik med god tilgængelighed og parkeringsforhold for alle trafikarter, samt at muliggøre beslægtede erhverv, fx vaskeplads, tankanlæg og ladestandere, samt andre centerformål som fx restaurant, opmagasinering mv. inden for lokalplanområdet.

 Der muliggøres etablering af én dagligvarebutik på op til 1.200 m2, og et maksimalt samlet bruttoetageareal i planområdet på ca. 5.600 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 50.

Offentlig høring – Vigtige datoer

Der kan indgives høringssvar til de foreslåede ændringer til planforslagene. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående høringsfrist.

 Høringsfrist: Søndag d. 14. januar 2024

 Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og de bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

Høringssvar kan sendes på via høringsportalen længere nede på hjemmesiden eller som brev til:

 Plan og GIS,

Varde Kommune,

Bytoften 2,

6800 Varde.

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies