Her kan du se et kort over alle 3 stier

Hodde og Tistrup ligger midt i en fantastisk natur og med Varde Å som en attraktion.

Målet med Hodde/Tistrup Vandrestier er at skabe sammenhænge i hele lokalsamfundet. At ”åbne op” og skabe indsigt i den omkringliggende natur, og give mulighed for at få oplevelser og gå på opdagelse i den lokale historie. Hodde/Tistrup Vandrestier består af fire vandreture, som man kan gå enkeltvis, men også opleves som en sammenhængende gåtur—på ca. 15 km. Stisystemet er tænkt og udlagt som trave/løbestier uden adgang for cyklister eller mountainbikes. De enkelte ruter er markeret med rutepæle, således at de er nemme at følge og på ruten er der opsat ”tema-tavler”, som beskriver et lokalt særkende eller seværdighed. Der kan også være en beskrivelse af særlige planter og fauna.

Alle tema-tavler vil være med QR-koder, som via mobiltelefon giver adgang til yderligere informationer om et særligt emne eller tema. Det giver også direkte adgang til en hjemmeside for Hodde/Tistrup Vandrestier — www.hodde-tistrup-vandrestier.dk

På hjemmesiden kan ligeledes læses historien om byerne Hodde og Tistrup. Sti 1. indviet maj 2014 og sti 2 og 3 inden sommerferien 2014  

Sti 1 Idrætsstien

Sti 1 ”Idræts-sti” Ruten starter ved Kasthøjvej, og man kan med fordel parkere ud for Tistrup Solvarmeanlæg. Ved Kasthøjvej 3 fortsætter ruten ned gennem engen , hvor der bl.a. er ”kilde” (vandkilde) Derefter går man igennem ”Margretheskoven” langs Assenbæk Sø hen til broen og videre af ”motorvejen” ,herefter tilbage igennem ”Margretheskoven” og via Kasthøjvej til Krarupvej. I ALT ca. 4,5 km Ruten er mærket med rutepæle og ”gule” retningspile og derfor er sti 1. Idrætsstien angivet som den gule rute. Ved ”motorvejen” kan der fortsættes ad en SORT rute (forbindelses-rute), som giver mulighed for at gå videre til sti 2. Naturstien ved Letbæk.

Sti 2 Naturstien

Sti 2 ”Natur stien” Kan påbegyndes ved p-plads ved Letbæk Sø. Fra denne parkeringsplads kan der startes på forskellige ruter. Natur stien er betegnet som en ”grøn” rute. Ruten går gennem den sydlige del af skovområdet, tæt på åen og krydser Letbækvej og fortsætter gennem skoven til parkeringspladsen. I ALT ca. 2,0 km Ruten er mærket med rutepæle og ”grøn” retningspile Ved ”Benedictebroen” kan der fortsættes ad en SORT rute (forbindelses-rute), som giver mulighed for at gå videre til sti 1. Idrætsstien

Historisk sti 3 - Letbæksøen og Kraruplund stien

Sti 3 ”Historisk sti” Kan påbegyndes ved p-plads ved Letbæk Mølle. Fra denne parkeringsplads kan der startes på forskellige ruter. Den historiske sti kan kendes som den ”hvide” rute og med to forskellige ruter. Den lille rute går omkring Letbæk Sø. Den anden rute går gennem Kraruplund Skoven, og går forbi ”bæver” søen og ender ved Letbæk Mølle. Midtvejs på ruten kan man via den nye bro komme til Hodde Kro/Hodde Forsamlingshus. Ved Hodde Kro starter Rute 4, Varde Å stien. I ALT ca. 3,5 km Ruten er mærket med rutepæle og ”hvide” retningspile Ved ”ny bro” kan der fortsættes ad en SORT rute (forbindelses-rute), som giver mulighed for at gå videre til sti 4. Varde Å stien

 Forbindelsessti mellem sti 1 og sti 2

Der er mulighed for at fortsætte vandreturen mellem de to stier—idrætsstien og naturstien. Dette stisystem giver dig også mulighed for at starte op på de to ruter Idrætsstien eller Naturstien. Undervejs på denne rute vil du finde tematavler omkring særlige oplevelser og historie I ALT ca. 2.0km

Billeder fra sti 1

 


Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 -

Sti 1 - sti 2

Link til hjemmeside

Nyheder fra Vandrestien

Om projektet...

Hodde-Tistrup-Vandrestier har Tistrup Erhvervs- og Borgerforening(TEB) og Hodde Sogneforening(HS), som tovholder og projektansvarlig.

TEB er ansvarlig for sti 1+2+3 og har nedsat 2 arbejdsgrupper og 1 styregruppe:

1. Styregruppe:   Jens Jørgen Fisker, Holger Bjørnskov, Karl Chr. Jensen og Henry Koch(udviklingsråd)

1.1 arbejdsgruppe-praktik med Jens Jørgen Fisker, Karl Chr. Jensen og Bent Hjerrild som “faste medlemmer” og andre frivillige efter behov samt spejdere fra Assenbæk Spejdercenter.

1.2 arbejdsgruppe- hjemmeside, infotavler mv. med Henry Koch og Irene Fisker

Hodde Sogneforening er ansvarlig for sti 4 Varde å stien:

Kontakt

Hodde Sogneforening: hoddesognreforening@gmail.com

Tistrup Erhvervs—og Borgerforening: h.bjoernskov@privat.dk

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies