Generalforsamling i Tistrup Antenneforening

Generalforsamling i Tistrup Antenneforening

13-03-2018

Hodde Tistrup Hallen kl. 19.30

Tirsdag den 13. marts 2018:

Tistrup Antenneforening afholder ordinær generalforsamling i Hodde- Tistrup Hallen, tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19:30.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

Emner der ønskes behandlet på mødet, bedes fremsendt til formanden senest 5 dage før mødet.

Sendes til: Bjarne B. Jensen, Møllegårdsvej 29, 6862 Tistrup eller pr. e-mail til  formand@tistrup-antenneforening.dk


Gå tilbage til kalender