Varde Å

Varde Å dannes ved sammenløb af Grindsted Å og Ansager Å. Kort efter sammenløbet mødte vandløbet tidligere Ansager Stemmeværk, som ledte det meste af vandet til Karlsgårde Sø gennem Ansager Kanal. Nu ledes alt vandet forbi Hodde og dermed forbi Karlsgårde sø som nu kun modtager vand fra Holme Å.

På den nedre del slynger åen sig smukt forbi Nørholm Gods og hede. Ved Sig passeres Sig Fiskeri – et af landets største dambrug. Nu omdannet til et modeldambrug der dog stadig tager vand ind fra Varde Å, da ejeren mener at grundvandet er for okkerholdigt. Et kort stykke efter tilløbet af Holme Å får Gl. Varde Å sit vand tilbage fra Karlsgårde Sø, hvorved vandføringen øges.

Varde Å gennemløber Varde by og munder ud i Ho Bugt nord for Esbjerg.

Varde Å er det eneste større vadehavsvandløb, hvor udløbet ikke er reguleret med diger og sluseporte. Dette resulterer i helt specielle naturforhold, bl.a. påvirker tidevandet i Ho Bugt både vandstand og strømhastigheden langt op i Varde Å, ofte helt op til afløbet fra Karlsgårde Sø

 
Varde Å.jpg
Længde 40 km[1]
Afvandingsareal 1.088 km²
Niveauforskel 14 m
Vandgennemstrømning 1,6 m³/s
Udspring Sammenløb af Grindsted Å og Ansager Å
14 m over havet
Udløb Myrtue
0 m over havet
Land Danmark
Kommune(r) Varde Kommune og Esbjerg Kommune
Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies